Депутатські звернення:

Голові Київської державної адміністрації Кличку В.В.

Номер: 444-16-100
Дата: 20-10-2016

№ 444-16-100                                                                                            " 20" жовтня 2016 р.

 

Голові Київської державної адміністрації

 

КЛИЧКУ В.В.

 

 

Д Е П У Т А Т С Ь К И Й      З А П И Т  

 

Щодо грубих порушень законодавства

при організації та проведенні конкурсів

на заміщення посад керівників закладів

культури м. Києва.

 

Шановний Віталіє Володимировичу!

 

22.08.2016 року на адресу Київської міської державної адміністрації було направлено депутатське звернення Щодо грубих порушень законодавства України при організації та проведенні конкурсів на заміщення посад керівників закладів культури.

12 вересня 2016 року отримано проміжну відповідь, в якій зазначено про необхідність продовження строку розгляду порушеного у зверненні питання.

26 вересня 2016 року отримано відповідь Вих. № 001-2721 від 22.09.2016 р. за підписом виконуючого обов’язки голови КМДА Г. Пліс.

Згідно ст. 19 Конституції України органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. ст. 2,3  Закону України   «Про місцеві державні адміністрації»   місцеві державні   адміністрації   забезпечують  виконання Конституції та  законів України,  законність   і  правопорядок,  додержання  прав  громадян та мають діяти   на засадах відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність,  верховенства права, законності. 
Ці  вищезазначені положення Конституції України  та ряду  Законів України   повністю проігноровані при розгляді депутатського  звернення  Вих № 444-16-65  від «22» серпня 2016 р.  щодо    грубих    порушень   посадовими  особами КМДА   положень Закону  України «Про культуру»   у  частині  організації та проведення  конкурсів на посади керівників закладів культури.   
Більш того, у відповіді КМДА №001-2721 від 22.09.2016 р. фактично визнається   факт допущення порушень  окремих положень Закону «Про культуру»,   та,   поза сутті звернення, свідомо надається неправильне тлумачення  деяких положень  Закону, що  не сприяє усуненню явних  порушень Закону та відновленню законності, що стало підставою для цього повторного звернення. 
Такий висновок підтверджується наступним.  

 1.У зверненні наголошувалося на грубе порушення вимог  пункту  2  статті21-5 Закону України «Про культуру» (далі по тексту Закон), згідно якого  орган управління зобов’язаний  забезпечити  публічне проведення конкурсного добору,  відео- та аудіофіксацію всіх засідань конкурсної комісії,  розміщення матеріалів засідань конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті та вимог  пункту 6 статті 21-3 Закону  щодо забезпечення онлайн-трансляції жеребкування серед громадських організацій  на  офіційному веб-сайті. Це має сприяти  дотриманню  принципів прозорості та публічності  проведення конкурсних процедур та  не дає підстави сумніватися у  призначенні незалежних  членів комісії із числа громадських організацій.

  Жодного виключення із цього положення у Законі не міститься. Не зазначено жодної підстави, згідно якого орган управління має право порушувати ці вимоги Закону. У відповіді зазначається, що нібито, Департамент не має технічної можливості виконати ці умови Закону, що  не може прийматися до уваги.  Виходячи із  обов’язку органів місцевого самоврядування дотримуватися вимог Конституції та Законів,  вимоги Закону «Про культуру»   є обов’язковими. Навіть якщо допустити, що  така відповідь відповідала дійсності (що є досі сумнівним), то спочатку повинні були  бути створені технічні умови для виконання вимог Закону, а потім проводитися конкурси. У іншому випадку такі дії є  проявом службової бездіяльності.

    2.  У зверненні ставилося питання щодо  незабезпечення виконання вимог  пункт 6 статті21-5  Закону у частині обов’язкового проведення двох засідань комісії, які мали проводитися публічно.  На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років, з якими мають право знайомитися представники громадськості та задавати певні питання, чого дотримано не було.  Присутні експерти РПР підтвердили, що не було  забезпечено документальну фіксацію дій комісії  по першому засіданню та  можливість оскарження  її рішень в разі незгоди усунутого від конкурсу кандидата.   

     Пояснення,  у відповіді,  що, нібито, претенденти на заміщення посади, завчасно по телефону запрошувалися на перше засідання конкурсної комісії, після чого їм повідомлялося про  результати, не може бути прийнято до уваги, оскільки це не підтверджено  протоколами засідань комісії, яких відповідальні посадові особи не мають. У іншому випадку у відповіді були б посилання на такі протоколи.

   3. У зверненні наголошувалось на грубе порушенні вимог пункту 8 статті21-5 Закону у частині   зобов’язання  органу управління оприлюднити на  офіційному веб-сайті умови праці, відомості про матеріально-технічну базу закладу культури, фінансову звітність за попередній бюджетний період закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс. Цей перелік відомостей  є вичерпним, тому принцип  дотримання законності передбачає обов’язковість  оприлюднення всіх цих  відомостей на сайті без виключення, а не окремих із них,  чого не відбулось. 

  Відповідь КМДА  підтвердила   порушення цих вимог Закону. Пояснення  невиконання вимог Закону тим, що Департамент неодноразово на прохання претендентів надавав додаткову інформацію,  окрім оприлюдненої  на сайті звітності закладів культури,  не може служити виправданням очевидних  порушень цих  вимог Закону та свідчить  про   порушення принципу   рівного доступу кандидатів  до конкурсу  та  незабезпечення прав  осіб, які мали намір приймати участь у конкурсі, передбаченою чинним законодавством   інформацією,   що ставило  їх у нерівне положення  по відношенню до  чинних керівників закладів, які, також приймали участь  у всіх конкурсах, та , як правило, залишились на своїх посадах. Крім того, необізнаність із вказаною  інформацією могла значно вплинути на звуження кола осіб, які мали бажання приймати участь у конкурсах.

4. Ще більш  недопустимим є  пояснення  у відповіді  порушень процедури призначення членів комісій  свідомим  неправильним тлумаченням  окремих особливо важливих положень Закону з метою виправдання таких явних порушень.

 У  зверненні зазначалось, для забезпечення неупередженості та незалежності членів конкурсної комісії та  недопущення  втручання в  її діяльність  органів влади і  учасників конкурсу, у  пункті  7 статті  21-3 Закону визначено  вичерпний  перелік осіб, які можуть бути членами комісії та  який не  підлягає розширювальному тлумаченню.

Це незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування; члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону; члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури.

Серед  них   не зазначено  працівників органу управління, що організує конкурс.  Компетенція органу  управління  обмежується пропозицією  3 (трьох) кандидатур із числа осіб, що відповідають вказаним  критеріям.

У відповіді з посиланням на пункт 8 статті21-3стверджується, що  заборони   призначення членами комісії посадовців не має, хоч є очевидним, що у пункті 8 статті21-7наведено  перелік осіб, які хоч і  згідно пункту 7 статті 21-підпадають під критерії осіб, що можуть бути членами конкурсних комісій, однак, в силу  наведених у цьому пункті  певних обставин, не можуть  бути призначені членами комісій у тих чи інших випадках.

Отже, пункт 8 статті 21-містить виключення із загальних правил пункту 7 цієї статті і не може бути підставою для виправдання  призначення  посадових осіб органу управління членами комісії.

Однак, у всіх  проведених конкурсах  приймали участь у якості членів комісії штатні працівники Департаменту культури.

5. У зверненні  наголошувалось на тому, що з метою дотримання загального визначеного Законом  принципу неупередженості щодо учасників конкурсу є недопустимим призначати членами комісії осіб, заінтересованих у взаємній підтримці при проведенні  конкурсів щодо кожного з них. Наводились приклади, коли  під час проведення конкурсів в музейних закладах Києва, директор Музею російського мистецтва був членом комісій по вибору керівників Музею імені Кавалерідзе та Музею історії міста Києва, директор Музею історії Києва обирав директорів Музею Кавалерідзе та Музею Ханенків, а директор Музею імені Кавалерідзе був членом комісії, що обирала керівника Музею історії міста Києвата інші.    Такий підхід створює умови  для порушень пункту 7 статті 21-3  Закону у частині дотримання принципу неупередженості серед певних осіб, які на час проведення конкурсу щодо кожного  з них є  у певній мірі залежними один від одного. Тому, саме з цих підстав  зазначалося, що, апріорі, ці особи не можуть призначатися членами комісії.

Однак, у відповіді спотворено сенс звернення у цій частині та зазначено, що заборони на участі таких осіб у конкурсі не має. Дійсно прямої заборони не має, але з урахуванням  дотримання принципу неупередженості такі призначення є небажаними.

У відповіді наголошується, що Департамент культури звертався до Міністерства культури з пропозиціями щодо внесення змін до Закону України «Про культуру».

Слід зазначити, що цей Закон, можливо, має певні недоліки.  Однак, всі наведені  у зверненні порушення  стосуються тих положень Закону, як чітко регламентовані  та  є такими,  що при добросовісному   відношенні   до проведення конкурсів, можуть бути  повністю виконаними і не потребують додаткового роз’яснення.

З наведених підстав отримана  відповідь  на  перше  депутатське звернення  не може бути  визнана  вмотивованою, а звернення потребує повторного розгляду.

Враховуючи вищезазначені обставини, та на підставі статті 16 Закону України    «Про статус народного депутата»,

 

ПРОШУ:

 

Розглянути вищезазначені факти порушень при організації та проведенні конкурсів на заміщення посад керівників закладів культури та надати письмову вмотивовану відповідь у визначений чинним законодавством України строк.  

 

З повагою                                                                                                                                        О.М. Бригинець

 

(посв. № 444)


Підписатися на новини Бригинця


Відписатись | Активувати

Історія ОУН-УПА
Facebook
Twitter

Олександр Бригинець / Александр Бригинец

При повному або частковому передрукуванні,
посилання на Бригинец.com обов'язкове.

Прес-служба
o.br@ukr.net


© 2007-2021
Полезные новости