Депутатські звернення:

Генеральному прокурору України Луценку Ю.В.

Номер: 444-16-64
Дата: 22-08-2016

 гпу (щодо конкурсів на зайняття посад керівників закладів культури)

Генеральному прокурору України

ЛУЦЕНКУ Ю.В.

 

Голові 
Київської міської державної 

Адміністрації

КЛИЧКУ В.В.

 

Міністру культури України

НИЩУКУ Є.М.

 

 

Д Е П У Т А Т С Ь К Е   З В Е Р Н Е Н Н Я

  

Щодо грубих порушень законодавства

при організації та проведенні конкурсів

на посади керівників закладів культури

м. Києва.

 

Шановний Юрію Віталійовичу!

 

До мене, як до народного депутата України, звернулися громадські організації ГО «Центр Політичних Інновацій», ГО «Європейський Культурний Центр», ГО «Культурна Асамблея», ГО «Креативна Україна», які працюють у сфері культури, щодо системних  порушень законодавства при організації та проведенні конкурсів з відбору керівників в закладах культури міста Києва.

Експерти групи Культура Реанімаційного Пакету Реформ (РПР)  у період з 01.06 2016 по 12.08.2016 були присутні на п’ятьох конкурсах, організованих Департаментом культури виконавчого органу Київської міської Ради (Київської міської державної адміністрації):

 

 
-    комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київська мала опера"
-    Музею історії міста Києва 
-    комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Актор" 
                -    Музею-майстерні І.П. Кавалерідзе
                -    Національного музею мистецтва імені Богдана та Варвари Ханенків.

Під час проведення всіх без винятку конкурсів, організованих Департаментом культури КМДА, експерти зафіксували наступні грубі порушення Закону України «Про культуру» (далі Закон),  які, на їх думку, ставлять під сумнів законність проведення вищезазначених конкурсів, тому потребують ретельної перевірки, та у  разі підтвердження порушень -  прийняття відповідних рішень про скасування результатів цих конкурсів. 

1. Порушення, що стосуються забезпечення прозорості та публічності конкурсних процедур

1.1. Відповідно до пункту 2 статті 21-5Закону: «Орган управління забезпечує відео- та аудіофіксацію всіх засідань конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті. Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку закладу культури на один і п’ять років». Жодний із проведених конкурсів не був забезпечений відеофіксацією всіх засідань з розміщенням матеріалів засідань конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті. Пояснення співробітника Департаменту культури про те, що офіційний веб-сайт органу правління є частиною сайту Київської міської державної адміністрації і не має ресурсів для забезпечення передбаченої законом відеофіксації,  не може бути підставою для невиконання  вимог цього  Закону. 

1.2. Згідно  пункту 6 статті 21-3зазначеного Закону:  «Громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування подають по три кандидатури органу управління, який шляхом жеребкування визначає трьох кандидатів до складу конкурсної комісії. Орган управління забезпечує онлайн-трансляцію жеребкування на своєму офіційному веб-сайті».

Передбачена Законом онлайн-трансляція жеребкування на офіційному веб-сайті не була забезпечена. Це є грубим порушенням вимог Закону і дає обґрунтовані  підстави сумніватися у  призначенні незалежних  членів комісії із числа громадських організацій.

1.3. Відповідно до пункту 6 статті 21-5зазначеного Закону: «На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника державного чи комунального закладу культури, на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.»

Пункт 9статті 21-5передбачає, що « ..на другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років», з якими мають право знайомитися представники громадськості та задавати певні питання.

Отже,  Законом передбачено  проведення конкурсу у форматі 2-х засідань, з повідомленням кандидатів засобами зв’язку про   рішення членів комісії про результати  проведення  першого засідання. В жодному із проведених конкурсів,  де були присутні експерти РПР, не  дотримано  зазначених положень Закону, зокрема, щодо  повідомлення  кандидатів засобами зв’язку про рішення комісії (тобто, не забезпечено документальну фіксацію цих дій комісії та  можливість оскарження  її рішень в разі незгоди усунутого від конкурсу кандидата).

2.        Порушення, що стосуються рівного доступу кандидатів  до конкурсу на  відбір  на посади керівників закладів культури, незабезпечення права осіб, які мали намір приймати участь у конкурсі, передбаченою чинним законодавством   інформацією  про  умови праці, матеріально-технічний та фінансовий стан закладу культури, тощо.

Відповідно до пункту 8 статті 21-5Закону: «орган управління зобов’язаний оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті умови праці, відомості про матеріально-технічну базу закладу культури, фінансову звітність за попередній бюджетний період закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс».

Як  вбачається, наприклад, із щойно  розміщеного на сайті Департаменту Культури оголошення від 02.08.2016 року, оприлюднено  лише  фінансову звітність Театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний театр ляльок» за попередній бюджетний період: http://dk.kievcity.gov.ua/done_img/f/Звітність_КАТЛ.pdf   

Отже, під час підготовки до конкурсу та складання програми розвитку закладу культури кандидати не мають (а у вже проведених  конкурсах – не мали) можливості ознайомитися із умовами праці та відомостями про матеріально-технічну базу закладів культури, що ставило  їх у нерівне положення  по відношенню до  чинних керівників закладів, які, як показує досвід, також приймали участь  у всіх конкурсах, та, як правило, залишились на своїх посадах. Крім того, необізнаність із вказаною  інформацією   могла значно вплинути на звуження  кола осіб, які мали бажання приймати участь у конкурсах.

3.        Порушення, що стосуються формування складу конкурсної комісії в частині неупередженості та незалежності членів конкурсних комісій.

 Відповідно до пункту 7  стаття 21-3Закону: «члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними. Не допускається втручання в діяльність конкурсної комісії будь-яких органів влади, а також учасників конкурсу».

Для забезпечення реалізації цього принципу  Законом  визначено  вичерпний  перелік осіб, які можуть бути членами комісії, який не  підлягає розширювальному тлумаченню. Це незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування; члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону; члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури. Серед цих осіб не зазначено  працівників органу управління, що організовує конкурс. 

Навпаки, Закон  прямо забороняє  втручання в діяльність конкурсної комісії будь-яких органів влади. Департаментом культури який є одночасно органом подвійного підпорядкування - виконавчим органом Київської міської Ради та Київської міської державної адміністрації, без сумнівів є органом виконавчої влади. Отже, орган управління тільки пропонує 3 (три) кандидатури із числа осіб, що відповідають вищезазначеним  критеріям. В той же час у всіх проведених конкурсах  приймали участь у якості членів комісії штатні працівники Департаменту культури.

Те саме стосується принципу неупередженості щодо учасників конкурсу. Так, під час проведення конкурсів в музейних закладах Києва, директор Музею російського мистецтва був членом комісій по вибору керівників Музею імені Кавалерідзе та Музею історії міста Києва, директор Музею історії Києва обирав директорів Музею Кавалерідзе та Музею Ханенків, а директор Музею імені Кавалерідзе був членом комісії, що обирала керівника Музею історії міста Києва. Таке замкнене вузьке  знайомих між собою осіб коло осіб,  заінтересованих у взаємній підтримці, які  висуваються та стають членами конкурсних комісій, яке  формується організатором конкурсів – органом управління, створює умови для порушень пункту 7  статті 21-3Закону.

Будь–яке із вищезазначених порушень органом управління вищезазначених норм Закону є підставою для визнання недійсними результатів конкурсу.

Згідно статті19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України

Відповідно до статті 36 Конституції України громадські  організації  та об’єднання  утворені для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних та інших інтересів суспільства і мають право вимагати усунення порушень.

На думку членів  групи Культура Реанімаційного Пакету Реформ (РПР),  обрані за результатами конкурсу  на посади керівників закладів культури  м. Києва з  грубим порушенням вимог Закону,  не завжди  за своїм професійним  досвідом та організаторськими  якостями, були не найкращими серед присутніх кандидатів, що може  свідчити  про певну  упередженість членів комісії та  мати ознаки корупційної складової.

Враховуючи критичний стан з дотриманням вимог Закону при  організації та проведенні конкурсів з відбору керівників комунальних закладів,  що вкрай негативно  впливає на   розвиток культури в столиці України та  міжнародний імідж України,  громадські організації вимагають скасувати результати незаконно проведених конкурсів, проведення ретельних службових перевірок  по кожному конкурсу  за участю представників громадськості  та притягнення  до відповідальності посадових осіб, винних в свідомому допущенні порушень чинного законодавства.

Громадські організації сподіваються, що буде прийнято рішення про оголошення   повторних конкурсів, що дозволить забезпечити дотримання всіх вимог Закону  при їх  організації та проведенні, а саме прозорість, відкритість, публічність, незалежність членів конкурсних комісій (оприлюднення відеозаписів на сайті, недопущення до конкурсної комісії  працівників керівного органу управління, забезпечення доступу кандидатів до інформації про заклад культури, тощо). 

На підставі зазначеного, керуючись положенням статті 7 Закону України «Про звернення громадян», статті 16 Закону України «Про статус народного депутата України», прошу провести вищезазначену перевірку, та, у разі виявлення порушень чинного законодавства України, – відповідно прореагувати.

Про результати розгляду прошу проінформувати у встановлений чинним законодавством України строк.

 

 

З повагою                                                                                    О.М. Бригинець

(посв. № 444)


Підписатися на новини Бригинця


Відписатись | Активувати

Історія ОУН-УПА
Facebook
Twitter

Олександр Бригинець / Александр Бригинец

При повному або частковому передрукуванні,
посилання на Бригинец.com обов'язкове.

Прес-служба
o.br@ukr.net


© 2007-2021
Полезные новости